BV LOGIMAX-WALKWISE vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk.

We verwerken je persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) (Engels : GDPR : General Data Protection Regulation).

BV Logimax-WalkWise verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kathleen Dendauw op  e-mailadres: kathleen@walkwise.be .

Gegevensverzameling & verwerkingsdoeleinden

BV Logimax-WalkWise verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer en voor de operationele noden van het lopend adviesproject dat Logimax /WalkWise uitvoert.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis:

  1. Toestemming, de klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
  2. noodzakelijk voor de uitvoering van het adviesproject
  3. noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Veiligheid van de data

Wij doen beroep op gespecialiseerde personen die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen.

Overmaken aan derden

BV Logimax-WalkWise heeft communicatie met derden betreffende selectie- en optimalisatie ERP-software / coachingadvies. Dit is altijd in samenspraak met de klant.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn (nodig voor naservice).

Recht van inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.